top of page

ข่าวสาร งานรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัยแอลเอสจี เฟิร์ส จำกัด ขอขอบคุณทางโรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่ในการเซ็นต์สัญญา และได้ให้โอกาสเราได้ดูแล เราจะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ดีที่สุด

ติดต่อเรา

CALL US

052 005 097

EMAIL US
LOCATIONS

สำนักงานใหญ่

159/54 หมู่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่

FOLLOW US ON
  • สีเทาทวิตเตอร์ไอคอน
  • White Facebook Icon
หัวเรื่อง 6
Hide and Seek
S__62488613.jpg

สมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

บริษัทรักษาความปลอดภัย แอลเอสจีเฟิร์ส จำกัด เข้าร่วมงานสัมมนาและงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2563

21/02/2023
Hide and Seek
S__62488613.jpg

สมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

บริษัทรักษาความปลอดภัย แอลเอสจีเฟิร์ส จำกัด เข้าร่วมงานสัมมนาและงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2563

21/02/2023
Hide and Seek
ดีญ่า.png

DIYA VALLEY

บริษัท รักษาความปลอดภัยแอลเอสจีเฟิร์ส จำกัด ขอขอบคุณนิติบุคคลหมู่บ้าน ดีญ่าวาเลย์ ที่ได้มอบความไว้วางใจให้เราดูแลความปลอดภัยหมู่บ้าน

01/02/2023
polygon-26677-2560x1600.jpg
RGA.png

ต่อสัญญาจ้าง

ขอขอบคุณ บริษัท RGA Diamond จังหวัดลำพูน ที่ได้ต่อสัญญา พนักงานรักษาความปลอดภัย ของเรา ขอบคุณลูกค้าที่ได้ไว้วางใจให้เราดูแล เราสัญญาจะมุ่งมั่นให้บริการงานรักษาความปลอดภัย ให้เต็มความสามารถ ตามความต้องการของลูกค้า

20/04/2022
polygon-26677-2560x1600.jpg
S__62488613.jpg

ต่อสัญญาจ้าง

บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสจี เฟิร์ส จำกัด ขอแสดงความขอบคุณสถานที่พักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (ลานนา) กรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่

ที่ไว้วางใจในการให้บริการรักษาความปลอดภัยของเรา เราขอสัญญาว่าจะ มุ่งมั่น ตั้งใจ และพัฒนาต่อไปให้ดีขึ้นไปอีก

05/04/2022
polygon-26677-2560x1600.jpg
15972.jpg

ขอขอบคุณลูกบ้านกุลพันธ์วิลล์

บริษัทรักษาความภัย แอลเอสจีเฟิร์ส จำกัด ขอขอบคุณ คุณกำไร ลูกบ้านกุลพันธ์วิลล์ที่ได้มอบข้าวสาร 20 ถุง ให้ร.ป.ภ.ประจำหมู่บ้าน

30/01/2022
web.jpg
S__62488613.jpg

การฝึกบุคลากรใหม่

    รักษาความปลอดภัยบริษัทฯ แอลเอสจี เฟิร์ส จำกัด ได้มีการอบรมบุคลากรใหม่ ที่จะเข้ามาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย อย่างมืออาชีพ โดยครูฝึกอบรมผู้มีคุณวุฒิต่างๆ เพื่อความมั่นใจของลูกค้าว่า พนักงานรักษาความปลอดภัยจาก แอลเอสจี จะเป็นพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ในการปฎิบัติหน้าที่

20/04/2018
S__62488613.jpg

รปภ.เก็บทรัพย์แล้วส่งคืนให้เจ้าของ

บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสจี เฟิร์ส จำกัด ขอแสดงความชื่นชม คุณสมชาย ฟองศรี พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงานร้านอาหารคำดารา ที่ได้ตรวจพบทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้ลืมไว้ เป็นกล้องถ่ายรูป ใต้โต๊ะรับประทานอาหาร และได้ส่งมอบให้ทางร้านอาหารส่งคืนลูกค้าชาวต่างชาติ เป็นที่เรียบร้อย

จึงขอยกย่องชมเชย และเป็นกำลังใจ ในการกระทำความดี ให้กับคุณสมชาย ฟองศรี ที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์และสุจริตต่อหน้าที่

            2018
S__62488613.jpg

เข้าร่วมอบรม สัมมนา

บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสจี เฟิร์ส จำกัด ได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้า เข้าร่วมอบรมงานรักษาความปลอดภัย ที่มีคุณภาพ และรายละเอียดเกี่ยวกับ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี2558 จัดโดย ตำรวจภูธรภาค 5

            2018
web.jpg
S__62488613.jpg

สนับสนุนเสื้อกีฬา

บริษัท แอลเอสจี เฟิร์ส จำกัด ได้สนับสนุนเสื้อกีฬา ให้กับทีมบ้านร้องธาร จำนวน 25 ตัว โดยมีผู้ใหญ่บ้านร้องธารและทีมงานเป็นผู้รับมอบ

             2018
bottom of page