top of page

ข่าวสาร งานรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัยแอลเอสจี เฟิร์ส จำกัด ขอขอบคุณทางโรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่ในการเซ็นต์สัญญา และได้ให้โอกาสเราได้ดูแล เราจะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ดีที่สุด

บริษัทรักษาความปลอดภัย

ติดต่อเรา

CALL US

052 005 097

EMAIL US
LOCATIONS

สำนักงานใหญ่

159/54 หมู่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่

FOLLOW US ON
  • สีเทาทวิตเตอร์ไอคอน
  • White Facebook Icon
หัวเรื่อง 6
Hide and Seek
S__62488613.jpg

สมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

บริษัทรักษาความปลอดภัย แอลเอสจีเฟิร์ส จำกัด เข้าร่วมงานสัมมนาและงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2563

21/02/2023
Hide and Seek
S__62488613.jpg

สมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

บริษัทรักษาความปลอดภัย แอลเอสจีเฟิร์ส จำกัด เข้าร่วมงานสัมมนาและงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2563

21/02/2023
Hide and Seek
ดีญ่า.png

DIYA VALLEY

บริษัท รักษาความปลอดภัยแอลเอสจีเฟิร์ส จำกัด ขอขอบคุณนิติบุคคลหมู่บ้าน ดีญ่าวาเลย์ ที่ได้มอบความไว้วางใจให้เราดูแลความปลอดภัยหมู่บ้าน

01/02/2023
polygon-26677-2560x1600.jpg
RGA.png

ต่อสัญญาจ้าง

ขอขอบคุณ บริษัท RGA Diamond จังหวัดลำพูน ที่ได้ต่อสัญญา พนักงานรักษาความปลอดภัย ของเรา ขอบคุณลูกค้าที่ได้ไว้วางใจให้เราดูแล เราสัญญาจะมุ่งมั่นให้บริการงานรักษาความปลอดภัย ให้เต็มความสามารถ ตามความต้องการของลูกค้า

20/04/2022
polygon-26677-2560x1600.jpg
บริษัทรักษาความปลอดภัย

ต่อสัญญาจ้าง

บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสจี เฟิร์ส จำกัด ขอแสดงความขอบคุณสถานที่พักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (ลานนา) กรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่

ที่ไว้วางใจในการให้บริการรักษาความปลอดภัยของเรา เราขอสัญญาว่าจะ มุ่งมั่น ตั้งใจ และพัฒนาต่อไปให้ดีขึ้นไปอีก

05/04/2022
polygon-26677-2560x1600.jpg
15972.jpg

ขอขอบคุณลูกบ้านกุลพันธ์วิลล์

บริษัทรักษาความภัย แอลเอสจีเฟิร์ส จำกัด ขอขอบคุณ คุณกำไร ลูกบ้านกุลพันธ์วิลล์ที่ได้มอบข้าวสาร 20 ถุง ให้ร.ป.ภ.ประจำหมู่บ้าน

30/01/2022
web.jpg
บริษัทรักษาความปลอดภัย

การฝึกบุคลากรใหม่

    รักษาความปลอดภัยบริษัทฯ แอลเอสจี เฟิร์ส จำกัด ได้มีการอบรมบุคลากรใหม่ ที่จะเข้ามาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย อย่างมืออาชีพ โดยครูฝึกอบรมผู้มีคุณวุฒิต่างๆ เพื่อความมั่นใจของลูกค้าว่า พนักงานรักษาความปลอดภัยจาก แอลเอสจี จะเป็นพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ในการปฎิบัติหน้าที่

20/04/2018
บริษัทรักษาความปลอดภัย

รปภ.เก็บทรัพย์แล้วส่งคืนให้เจ้าของ

บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสจี เฟิร์ส จำกัด ขอแสดงความชื่นชม คุณสมชาย ฟองศรี พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงานร้านอาหารคำดารา ที่ได้ตรวจพบทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้ลืมไว้ เป็นกล้องถ่ายรูป ใต้โต๊ะรับประทานอาหาร และได้ส่งมอบให้ทางร้านอาหารส่งคืนลูกค้าชาวต่างชาติ เป็นที่เรียบร้อย

จึงขอยกย่องชมเชย และเป็นกำลังใจ ในการกระทำความดี ให้กับคุณสมชาย ฟองศรี ที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์และสุจริตต่อหน้าที่

            2018
บริษัทรักษาความปลอดภัย

เข้าร่วมอบรม สัมมนา

บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสจี เฟิร์ส จำกัด ได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้า เข้าร่วมอบรมงานรักษาความปลอดภัย ที่มีคุณภาพ และรายละเอียดเกี่ยวกับ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี2558 จัดโดย ตำรวจภูธรภาค 5

            2018
web.jpg
บริษัทรักษาความปลอดภัย

สนับสนุนเสื้อกีฬา

บริษัท แอลเอสจี เฟิร์ส จำกัด ได้สนับสนุนเสื้อกีฬา ให้กับทีมบ้านร้องธาร จำนวน 25 ตัว โดยมีผู้ใหญ่บ้านร้องธารและทีมงานเป็นผู้รับมอบ

             2018
bottom of page