top of page

เกี่ยวกับเรา

ABOUT L.S.G.FIRST
          บริษัทฯ LSG FIRST ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าราชการและเอกชน รวมถึงบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่สำคัญอย่างครบวงจร ปัจจุบัน LSG FIRST มีพนักงานมากกว่า 200 คน  ที่ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้าอาคารสถานที่สำคัญต่างๆ และยังขยายการเติบโตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
        
          "รปภ." ย่อมาจาก พนักงานรักษาความปลอดภัย
หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งคนส่วนมากมักเรียกสั้นๆว่า "ยาม" ความหมายของคำว่า "รักษาความปลอดภัย" นั้นครอบคลุมได้ในวงกว้าง ทุกรูปแบบเกี่ยวกับภัยอันตรายและความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมถึงการให้บริการอำนวยความสะดวกอีกด้วย ซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยของ LSG FIRST นั้นจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเป็นอย่างดี
รปภ ได้รับการฝึกอบรมทุกนาย

เรามุ่งมั่นสู่มาตรฐานการให้บริการรักษาความปลอดภัย มีคุณภาพสูงที่สุด

    L.S.G. ได้ยึดหลักปฏิบัติตามนโยบายตามหลักสากล ซึ่งรวมเอาหลักปรัญชญาที่สำคัญของ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นและเกินมาตรฐานที่เราได้ตั้งไว้

การแต่งกาย และอุปกรณ์ของพนักงาน ร.ป.ภ.

รูปแบบการแต่งกาย
หมวกปัก L.S.G.สีทอง
อินธนู2ขีดสีทอง
วิทยุสื่อสาร
กุญแจมือ
เข็มขัด 
กางเกงขายาวสีดำ
รองเท้าหนังสีดำขัดมัน

ติดต่อเรา

CALL US

052 005 097

EMAIL US
LOCATIONS

สำนักงานใหญ่

159/54 หมู่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่

FOLLOW US ON
  • สีเทาทวิตเตอร์ไอคอน
  • White Facebook Icon
bottom of page