top of page
Untitled-1.png
การฝึกอบรม
      บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสจี เฟิร์ส จำกัด มีความเอาใจใส่ ในการคัดเลือก และการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้ลูกค้าของเราวางใจได้ในสวัสดิภาพ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า เราได้มีการจัดฝึกอบรมให้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน ให้พร้อมที่จะปฎิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา
" การที่เราจะทำให้งานรักษาความปลอดภัยมีคุณภาพ ให้สมกับความไว้วางใจให้เราดูแลชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้านั้น เราจึงให้ความสำคัญกับการคัดสรรบุคลากรเป็นที่สุด เราจะประเมินทั้งร่างกายและจิตใจ ความรู้ความสามารถก่อนเป็นลำดับแรก และเราการันตีได้ว่าพนักงาน รปภ. ทุกนายของ lsg จะได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น ก่อนที่จะส่งมอบพนักงาน รปภ. ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า "
วงศกร อรมณี
กรรมการผู้จัดการ
308036320_127021526755072_3041375375295349566_n.jpg
307359766_127031233420768_6225958523301613217_n.jpg
586388.jpg
307715927_127021993421692_2345093515926047207_n.jpg
307835531_3291848277733950_1875659296566337856_n.jpg

การคัดสรรบุคลากร

คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย

1. ชายไทยอายุตั้งแต่ 20 – 45 ปี

2. ความสูง 165 ซม. หรือมีความเหมาะสม

3. มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบวินัยของบริษัท ฯ

4. เคยผ่านงานที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ หรือผ่านการฝึกเป็นทหารมาก่อน

แหล่งที่มาของบุคลากร

1. รปภ. เดิมที่มีอยู่แล้ว แต่คัดเลือกให้ได้ตามคุณสมบัติ

2. การจ้างค่าแรงสูงกว่า เพื่อจะมี รปภ.ย้ายเข้ามาสมัคร ทำให้มีโอกาสในการคัดเลือกมาก

3. ตามสายการจัดหางานที่บริษัท ฯ วางใจ

การคัดเลือกและตรวจสอบพนักงานที่เข้ามาทำงาน

1. คัดเลือกตามคุณสมบัติที่บริษัท ฯ กำหนดไว้

2. จัดทำประวัติพนักงานโดยละเอียด ส่งให้ผู้ว่าจ้างทุกนาย

3. ส่งประวัติตรวจสอบตามขั้นตอนของกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม

การพัฒนาบุคลากร

1. คุณภาพของงานอยู่ที่บุคลากร

2. เน้นให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ

3. จ้างค่าแรงที่สูงกว่า เพื่อให้พนักงานมีความต้องการเข้าทำงานด้วย

4. จัดการฝึกอบรมประจำวัน, ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน

5. เน้นให้ผู้จัดการ, ซุปเปอร์ไวเซอร์, สายตรวจ, หัวหน้าชุด กำกับดูแลโดยใกล้ชิด

6. จัดสายตรวจพิเศษของบริษัท ฯ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

7. คัดบุคลากรที่ไม่มีคุณภาพออก และหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาเพิ่มเติม

8. จัดกำลังสำรองไว้ เพื่อรองรับกำลังพลขาดแคลน

ติดต่อเรา

CALL US

052 005 097

EMAIL US
LOCATIONS

สำนักงานใหญ่

159/54 หมู่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่

FOLLOW US ON
  • สีเทาทวิตเตอร์ไอคอน
  • White Facebook Icon
bottom of page